Procedura legalizacyjna

Proces legalizacji samowoli budowlanej określony został w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z jej przepisami powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, nakazuje rozbiórkę obiektu lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia nabudowę albo legalizuje.

http://lidzbark.pinb.gov.pl/procedura-legalizacyjna-przed-1995-r/

http://lidzbark.pinb.gov.pl/procedura-legalizacyjna-po-1995r/

http://lidzbark.pinb.gov.pl/oplata-legalizacyjna/

Odsłony: 2528