Zakończenie Inwestycji

Oświadczenie kierownika o zakończeniu robót

Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy PPSP

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania

Zgłoszenie do PSSE

Odsłony: 490