Godziny przyjmowania interesantów

U W A G A

Od dnia 15.03.2021r. obsługa interesantów w Powiatowym Inspektoracie w Lidzbarku Warmińskim będzie prowadzona od godz. 8:00 do 13:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem.